Rukovodioci škole od 1.01.1950. do 30.10.2013. godine                                                                                                            
Školska godina
Dužnost
Prezime i ime
1950/51.
Upravitelj
Ćurić Ešref
1951/52
"
Perić Stažislava
1952/53.
"
Tubin Rade
1954/55.
"
Tubin Dragica
1955/56.
"
Čurić Ešref
1956/57.
"
Milutinović Aleksandar
1957/58.
"
Kemalović Šefkija
1958/59.
"
Milutinović Aleksandar
1959/60.
"
Perišić Olga
1960/61. do 01.01.'62.
"
Nikolić Miroslava
Rukovodilac
1961/62.
"
Nikolić Miroslava
1962/63.
"
Stanić Momčilo
1964/65.
"
Stanić Momčilo
1965/66.
"
Vujković Sreten
1966/67.
"
Vujković Sreten
1967/68.
"
Vujković Sreten
1968/69.
"
Vujković Sreten
1969/70.
"
Vujković Sreten
1970/71.
"
Vujković Sreten
1971/72.
"
Vujković Sreten
1972/73.
"
Keserović Đorđe
1973/74.
"
Kaserović Đorđe
1974/75.
"
Boras Marko
Direktor
07.05.1975 - 08.06.1979.
"
Konjić Hasan
09.06.1979 - 02.11.1981.
"
Brkičević Osman
02.11.1981 - 01.06.1987.
"
Prgomet Ante
01.07.1987 - 07.12.1989.
"
Lazarević Milić
07.12.1989 - 04.09.1995.
"
Hankušić Hazim
14.09.1995 - 05.08.2001.
"
Halilović Mehmed
16.08.2001 -  15.09.2010.  
"
Šako Aziz
16.09.2010 -  
  .12.2012
"
Šako Mirsada
30.06.2013 -
"
Čamdžić Elvedin
                                                                                                                                                            
  Sva Prava Pridržana 2005                                                                                                                                           Designed by  Jasmin Muharemović
WYSIWYG Web Builder
  Školski dokumentarni film "Zanat"»
   Školski dokumentarni film "Kamen"»
  Projektna nastava »
  Koncepcija 9 godišnjeg obrazovanja »
   Škole Bosne i Hercegovine »
   Gracanica Portal »
  Sarajevo-X Portal  »
  Dnevni Avaz »
  Ministarstvo obrazovanja TK